}

Společné investiční sudy

09

Rád bych tímto chtěl poděkovat za podporu všem, kdo se s námi podílejí na budování naší komunitní palírny sladové whisky. Zvláštní poděkování patří všem, kdo společně s námi investovali do více než pěti desítek sudů. Díky moc za důvěru.

 Aktuálně máme zainvestováno všechno, co jsme nabídli. Pro vás, kdo se na nás obracíte s žádostí o další sudy jsme dnes přidali čtyři další a minimálně do podzimu 2024 jich víc nebude.